#denrättasidan


RÄTT SIDA AV HISTORIEN

TILLSAMMANS SKA VI STÅ PÅ
RÄTT SIDA AV HISTORIEN


Socialdemokraterna i Sverige planerar att ge kommunismen inflytande i Sveriges regering.

Låt inte detta hända!

Vänsterpartiet är i grunden kommunister som vill ha en totalitär stat. Den totalitära staten identifieras av att endast ett parti är tillåtet och detta parti ser sig självt som staten.

Låt inte detta hända!

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt stödjer öppet terrorkopplade organisationer genom att ha möten med dem. Vill vi ha partiledare med kopplingar till terrorism med inflytande över regeringen?

Låt inte detta hända!

TA STÄLLNING MOT VÄNSTERPARTIETS INFLYTANDE PÅ REGERINGEN!

Kommunismens offer (döda) i världshistorien:

20 miljoner i Sovjetunionen, 65 miljoner i Folkrepubliken Kina, 2 miljoner i Nordkorea, 2 miljoner i Kambodja, 1 miljon i Vietnam, 1 miljon i de östeuropeiska kommuniststaterna, 150 000 i Latinamerika, 1,7 miljoner i Afrika, 1,5 miljoner i Afghanistan. Källa: Kommunismens Svarta Bok

Vänsterpartiet firar förtryck och död

Så sent som 1982 fanns Vänsterpartiet under sitt dåvarande namn Vänsterpartiet Kommunisterna på plats när Sovjetunionen firade 60 år av förtryck och död.

Vänsterpartiet vägrar kritik mot Venezuela

8 juni 2016 vägrade Vänsterpartiets företrädare Malin Björk att stödja Europaparlamentets kritik mot den socialistiska regimen i Venezuela. Det är en regim som gått långt över demokratins gränser och som drivit sitt land i katastrof och kaos.

Vänsterpartiet bildandes för att skapa revolution

När partiet först bildades 1917 ville man lägga grunden för samma revolution i Sverige som den ryska. En revolution som ledde till en brutal totalitär och när miljoner människor avrättades och åter miljoner sändes till döden i arbetsläger inordnade sig Vänsterpartiet till och med formellt i den kommunistiska internationalen Komintern styrd från Moskva.

Vänsterpartiet gratulerar diktatorn Kim II-Sung

1987 skickade partiets ordförande Lars Werner ett gratulationsbrev till Nordkoreas diktator Kim Il-Sung för att gratulera honom för “de stora insatser Du under decennier gjort för Koreas arbetarklass”

Ungdomspartiet stödjer vänsterextrema

Det var endast två år sedan flera medlemmar av Ung Vänster uteslöts ur partigemenskapen på grund av starka kopplingar till Revolutionära Fronten (en vänsterextrem svensk utomparlamentarisk militant organisation)